Kontaktovať nás môžete i na adrese

Dolné Srnie 119, 916 41
okr. Nove Mesto nad Váhom
tel.: 0905/440 804
tel/fax 032/7792135
email.: info@biokonzult.sk

BIOKONZULT® plus s.r.o.
IČO: 45 380 716
DIČ: 202 297 1632
IČ DPH: SK 202 297 1632
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde
v Trenčíne , oddiel Sro vložka číslo 22598/R

Váš e-mail:

Předmět zprávy::

Vaša správa:

všetky položky sú povinné